Az egészségügyi és a szociális ágazatban működő üzemi tanácsokról és közalkalmazoti tanácsokról

2021.04.21

Az egészségügyi ágazatban 2021. március 1. után megváltozott  a helyzet: az egészségügyi ágazatban (néhány kivétellel) az egészségügyi dolgozók és a többi egészségügyben dolgozó alkalmazásának feltétele volt, hogy megkössék munkáltatójukkal az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló munkaszerződést. Az erről szóló törvény (2020. C. törvény az egészségügyi szolgálati jogviszonyról) azonnal ki is vonta az ágazat  munkaválla-lóit  a közalkalmazotti törvény hatálya alól, és jogviszonyukra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényt (Mt.) rendelte alkalmazni.

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyól szóló törvény 1. § (9) bekezdés értelmében a egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott munkavállaló jogviszonyára és a munkáltatóra az Mt. szabályait kell  –  az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvényben meghatározott eltérésekkel – alkalmazni. Ez a szabály az egyéni jogviszonyról rendelkezik, de nem tesz említést a munkavállalókat megillető kollektív jogokról. Jóllehet, az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény a továbbiakban hatályon kívül helyezte a kollektív szerződéseket, de nem rendelkezett a másik kollektív joggyakorlás fontos intézményéről, az Mt.-ben, a XX. fejezetben rögzített üzemi tanácsról (Mt. 230–269. §-ig). Ugyanakkor teljesen nyilvánvaló, hogy az újonnan létrejövő üzemi tanácsok már a Mt. szerint fognak  megalakulni. A 2016–ban megválasztott üzemi tanács ötéves mandátuma 2021–ben lejár,  így ezekben a intézményekben is az Mt. szerinti üzemi tanácsok megválasztására kerülhet sor. A szociális ágazatban, ha a munkáltató és a munkavállalók a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény (Kjt.) hatálya alá tartoznak, a munkavállalók ugyancsak ebben az évben a Kjt. szerinti közalkalmazotti tanácsot választhatnak.

Olvasd el az egész írásunkat ide kattintva

Töltsd le a Segédletet, ahol megtalálod az üzemi tanács és közalkalmazotti tanács választáshoz szükséges dokumentumokat


« Ugrás az összes hírhez