Legfrissebb híreink

A szolgálati elismerés szabályai 2020. november 18–tól

2022.11.04

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény – 9. §, veszélyhelyzet alatt alkalmazandó szabályok

Ugrás a hírre »

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyba beszámítandó jogviszonyok

2022.11.04

2021. március 1-jétől hatályos jogszabályok, amelyek alapján ki lehet számítani az egészségügyi szolgálati jogviszony tartamát.

Ugrás a hírre »

Törvényi megjelenések

2022.06.14

Összegyűjtöttünk pár törvényrészletet, közleményt, ami fontos lehet számotokra

Ugrás a hírre »

Új dokumentum: Nyugdíjazás és nyugdíj melletti munkavállalás

2022.05.03

Ismert, hogy az egészségügyi és szociális ágazatban dolgozók közül sokan készülnek nyugdíjba, kihasználva a 40 éves jogviszonyt követő kedvezményes nyugdíjazás lehetőségét. Azoknak, akik még nem döntötték el, hogy mikor tervezik abbahagyni a munkavégzést, érdemes elgondolkodni azon is, hogyan fogja érinteni a nyugdíjazás rövid és hosszú távon a megélhetési lehetőségeiket.

Ugrás a hírre »

A Munkaerőhiány csökkentése az egészségügyi és szociális ágazatban A GINOP-5-3-5-18- 000 44 számú projekt bemutatása

A Független Egészségügyi Szakszervezet a Kopint Konjunktúrakutató Alapítvánnyal konzorciumban pályázatot nyújtott be a GINOP pályázati rendszerben annak érdekében, hogy a pályázat lehetséges eszközeivel hozzájáruljon, hogy csökkenjen az egészségügyi és szociális ágazatban hosszú ideje tapasztalható munkaerőhiány.

A projekt fontos része a hiány okainak ismeretében azoknak a jó tapasztalatoknak az összegyűjtése, új módszereknek a bevezetése, amellyel csökkenthető lenne a hiány, amelyekkel vonzóvá lehet tenni az orvosi, ápolói, gondozói hivatást az ágazatban dolgozók részére és elérhető, hogy a szakmában dolgozók hosszú távon is továbbra is itt tervezzék a jövőjüket.

A projekt során feldolgozásra kerülnek a nemzetközi tapasztalatok, bár az ágazat mindenhol a munkaerőhiányos területek közé tartozik, de vannak jó gyakorlatok, amire érdemes odafigyelni. S nemcsak arra, hogy mi van ebben az ágazatban, hanem arra is, hogy más ágazatokban mi történik. Egyre kevesebb ugyanis azon ágazatok száma, ahol folyamatos a munkavégzés, az egészségügyi kockázatok továbbra is létezők, a rendszer feudális beütéseket mutat, az ágazati munkavégzést hosszú tanulási idő kell, hogy megelőzze. Mindezek a körülmények nem kerülnek elismerésre a bérekben, keresetekben, az itt dolgozók többsége csak jelentős többletmunkával jut elfogadható jövedelmekhez.

A szakszervezetünk ezért hosszú ideje küzd az itt dolgozók jövedelmének emeléséért, mert a felméréseink többsége azt erősíti meg, hogy a szakma elhagyás igen fontos oka a munkához képest alacsony jövedelem, ami kevés a megélhetéshez, és túl sok túlmunkával lehet csak elfogadható keresethez jutni. De más okok is vannak. Gyakran az itt dolgozók úgy érzik, nem becsülik meg a munkájukat sem a vezetőik, sem a betegek, sem a kormányzat, és a társadalom többi tagja sem, ami kiábránduláshoz, a túl sok munka gyakran kiégéshez vezet

Az ágazatban igen sok nő dolgozik, a munkavállalók több mint 80%-a, akiknek a munka mellett a családi élet összetartása is fontos célja és feladata. A munkahelyek többsége az ágazatban nem nyújt a kettős feladatkör ellátásához segítséget - gyermekintézmények vagy a gyermekfelügyelet megszervezése, üdülések, sport, rekreáció, szabad idő eltöltés támogatása, közösségi élet, csapatmunka szervezése -.

Az állami és önkormányzati intézmények szűkös keretek közt gazdálkodnak, nem rendelkeznek elegendő forrással a humán erőforrásuk kellő anyagi elismeréséhez, természetbeni támogatásához.

A munkaerő szabad áramlása révén az egészségügyi és szociális szakemberek könnyen találnak maguknak állást az Unió más országaiban, ahol magasabb fizetéssel, kedvezőbb foglalkoztatási feltételekkel, tárt karokkal fogadják őket.

Szakszervezetünk azt szeretné, ha itt maradnának és szívesen, jó érzéssel dolgoznának a magyar emberek gyógyulásáért és gondozásáért, és minél több fiatal vállalná a gondozói, ápolói szakmát hivatásául a jövőben.

Ehhez azonban nagyobb megbecsülés kell, amihez szakszervezetünk e projekttel is hozzá akar járulni, hogy feltárjuk azokat a módszereket, melyek a tapasztalatok szerint eredményesek a fiatalok ide vonzásában és itt tartásában.

S mivel tudjuk, hogy a megélhetés fontos eleme a magasabb bér, a családi élet és a munkahely jobb összehangolása, a projekt során további javaslatok születnek a döntést hozók számára is, hogy mit várunk el a dolgozók helyzetének javítása érdekében.

Szeretnénk e projekt útján is hozzájárulni szakszervezetünk megerősödéséhez is, mert csak így van esélyünk arra, hogy hatékonyabban védjük az ágazatban dolgozók érdekeit.

A projekt keretében egy hazai és nemzetközi tapasztalatokra épülő kutatással az eddiginél több részletet ismerhetünk meg, hiszen a hivatalos statisztika elfedi a valós folyamatokat, kereseteket és nem nyújt képet a munkakörülményekről sem, a néhol Uniós pénzből felszerelt korszerű munkahelyekről ugyanúgy, mint az omladozó vakolatú, zár és világítás nélküli mellékhelyiségekről, a világszínvonalon gyógyító orvosokról és ápolókról, asszisztensekről, és az alacsony bérű segédápolókról és betegszállítókról, az anyagok szűkösségéről és hiányáról. Szeretnénk a projekt során valósághű képet adni, elsősorban a helyzet javítása érdekében és különösen a személyi feltételek tekintetében.

A projekt részei a figyelemfelkeltő pályaorientációs rendezvények és kiadványok, amelyekkel a szakmatanulás útjait és a szakmák tartalmát mutatjuk meg a pályaválasztó fiataloknak és felnőtteknek.

Mentorálással segítjük a fiatalok beilleszkedését, tanácsadással is segítjük az eligazodást, foglalkoztatási, bérezési ügyekben a projekt kapcsán. Egy a projekt kapcsán készítendő bérkalkulátor segít majd eligazodni a nehezen áttekinthető bérezési rendszerben.

A tájékoztatásra, beleértve a projekt eredményeinek a megosztását is felhasználjuk a jelen honlapunkat hírleveleket és a közösségi háló lehetőségeit is, hogy minél többen ismerjék meg az ágazatban végzendő munkát és a szakmatanulás lehetőségeit.

Kísérjétek figyelemmel honlapunkat, megosztjuk itt is mindazokat az eredményeket, amelyeket a projekt során elérünk és reméljük ezzel is hozzásegítünk, hogy a gyógyítás, gondozás egyre több fiatal számára vonzó hivatás legyen.